Kontakty

Predajca

Názov:PcProfi s.r.o.
IČO:44685173
DIČ:2022803233
IČ DPH:SK2022803233
Mesto:Prešov
PSČ:08001
Adresa:Vajanského 29
Telefón:+421517722030
E-mail:obchod@pcprofi.sk
Kontakt:Peter Krafčík

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 051/ 7721 597
Fax:
  • 051/ 7721 596